Nacionalinė gynybos pramonės asociacija

Apie NGPA

Lietuvos gynybos pramonė turi būti skaidri ir integrali Lietuvos gynybos sistemos dalis.

Sudėtinga šiandieninė geopolitinė aplinka valstybę skatina imtis ryžtingų žingsnių. Sparčiai pagreitėję kariuomenės modernizavimo ir jos plėtros procesai reikalauja didelių finansinių, organizacinių bei žmogiškųjų resursų ir labai didelių pastangų. Siekiant išlaikyti efektyvų, spartų ir nenutrūkstamą gynybos sistemos vystymą, būtina vieningai susitelkti visiems valstybės gynybos sistemos dalyviams. Įskaitant ir gynybos pramonės įmones bei mokslines institucijas.

Tuo būdu siekdamos prisidėti prie valstybei svarbių procesų, gynybos pramonės įmonės ir mokslo organizacijos 2015 m. gruodžio 17 d. susibūrė į Nacionalinę gynybos pramonės asociaciją.

Asociacijos siekiai:

  • Per skaidrų bendradarbiavimą vienyti Lietuvos gamintojus bei mokslo organizacijas Lietuvos gynybinio potencialo stiprinimui.
  • Sukurti gamybinius pajėgumus kurie užtikrintų Lietuvos gynybos ir saugumo sistemos efektyvų funkcionavimą taikos ir ypač krizių metu.
  • Skatinti Lietuvos pramonę ir mokslą dalyvauti NATO ir Europos Sąjungos gynybos pramonės tiekimo grandinėje.
  • Tapti patikimu partneriu bendradarbiaujant bei teikiant konsultacijas gynybos pramonės ir mokslo temomis Lietuvos vyriausybinėms ir nevyriausybinėms institucijomis.
  • Bendradarbiauti su NATO ir Europos Sąjungos giminingomis organizacijomis.
  • Atstovauti savo narius tarptautinėse organizacijose.