Nacionalinė gynybos pramonės asociacija

Apie NGPA

Lietuvos gynybos pramonė turi būti skaidri ir integrali Lietuvos gynybos sistemos dalis.

Sudėtinga šiandieninė geopolitinė aplinka valstybę skatina imtis ryžtingų žingsnių. Sparčiai pagreitėję kariuomenės modernizavimo ir jos plėtros procesai reikalauja didelių finansinių, organizacinių bei žmogiškųjų resursų ir labai didelių pastangų. Siekiant išlaikyti efektyvų, spartų ir nenutrūkstamą gynybos sistemos vystymą, būtina vieningai susitelkti visiems valstybės gynybos sistemos dalyviams. Įskaitant ir gynybos pramonės įmones bei mokslines institucijas.

Tuo būdu siekdamos prisidėti prie valstybei svarbių procesų, Lietuvos gynybos pramonės įmonės ir mokslo organizacijos 2015 m. gruodžio 17 d. susibūrė į Nacionalinę gynybos pramonės asociaciją (NGPA).

NGPA siekiai:

 • Per skaidrų bendradarbiavimą vienyti Lietuvos gamintojus bei mokslo organizacijas Lietuvos gynybinio potencialo stiprinimui;
 • Sukurti gamybinius pajėgumus kurie užtikrintų Lietuvos gynybos ir saugumo sistemos efektyvų funkcionavimą taikos ir ypač krizių metu;
 • Skatinti Lietuvos pramonę ir mokslą dalyvauti NATO ir Europos Sąjungos gynybos pramonės tiekimo grandinėje;
 • Tapti patikimu partneriu bendradarbiaujant bei teikiant konsultacijas gynybos pramonės ir mokslo temomis Lietuvos vyriausybinėms ir nevyriausybinėms institucijomis;
 • Bendradarbiauti su NATO ir Europos Sąjungos giminingomis organizacijomis;
 • Atstovauti savo narius tarptautinėse organizacijose.

NGPA misija: Kurti Lietuvos nacionalinės gynybos pramonės ekosistemą, skatinti jos integravimą į Europos Sąjungos ir NATO gynybos technologijų vystymo ekosistemą ir tiekimo grandines. Stiprinti Lietuvos gynybos potencialą vystant gyvybingą ir glaudžiai su Lietuvos gynybos ir saugumo sistemomis dirbančią pramonę.

NGPA vizija: Būti Lietuvos gynybos pramonės organizacijas vienijančia asociacija, skatinant kūrybingą ir produktyvų bendradarbiavimą gynybos srityje Lietuvoje ir už jos ribų.

Privalumai būnant NGPA nariu

 • NGPA gauna ribotos sklaidos informaciją iš kitų partnerių, šalių, kuria dalinasi su NGPA nariais;
 • Esant poreikiui, NGPA narių interesai yra atstovaujami valstybinėse institucijose;
 • Tinklaveika, tarpusavio NGPA narių bendradarbiavimas, naujos partnerystės kuriant naujus bendrus produktus ir pan.;
 • Būvimas labiau matomiems/girdimiems šiame sektoriuje/rinkoje;
 • Tarp NGPA narių dalinimasis aktualia informacija, problemomis bei ieškojimas galimų bendrų sprendimų.