Nacionalinė gynybos pramonės asociacija

Naujienos

EK paraiškų konkursas finansuoti mokslinius tyrimus gynybos srityje „Future Disruptive Technologies – Challenging the Future“

2019 birželio 13. / Vilnius, Lietuva

Š. m. birželio 5 d. Europos Komisija kartu su Europos gynybos agentūra paskelbė paraiškų konkursą finansuoti mokslinius tyrimus gynybos srityje „Future Disruptive Technologies – Challenging the Future“ (PADR-FDDT-OPEN-03-2019 ‘challenging the future’). Paraiškos priimamos iki rugsėjo 3 d. (Briuselio laiku)
Konkursas skirtas finansuoti pažangiausių, didelės rizikos ar didelį poveikį turinčių mokslinių tyrimų projektus laisva ir atvira tema, kurių rezultatai gynybos srityje galėtų tapti itin svarbūs ateityje.
Projektų trukmė – iki 24 mėn. Juose turi dalyvauti ne mažiau kaip 3 dalyviai iš 3 konsorciumo šalių.
Finansavimo intensyvumas: 100 %.
Projektui gali būti skirta iki 1 500 000 eurų.
Detali informacija apie kvietimą pateikta čia: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/padr-fddt-open-03-2019;freeTextSearchKeyword=defence;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=PPPA;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
Šiam projektui EK skiria pakankamai didelį dėmesį ir birželio 24 d. organizuoja informacinį seminarą Briuselyje: https://ec.europa.eu/growth/events_en?field_newsroom_topics_tid=242