Nacionalinė gynybos pramonės asociacija

Naujienos

Galimybė teikti paraiškas gynybos technologijų vystymui Lietuvoje

2021 gruodžio 30. / Vilnius, Lietuva

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kartu su LR Krašto apsaugos ministerija kviečia įmones bei mokslo ir studijų institucijas teikti paraiškas projektams ir siūlyti savo sprendimus, skirtus vystyti gynybos technologijas Lietuvoje. Didžiausias galimas finansavimas projektui – 300 tūkst. eurų, o paraiškas bus galima teikti nuo 2022 m. sausio 5 dienos.
Skelbiami trys teminiai kvietimai
Nors paraiškų teikimas dar neprasidėjo, MITA jau dabar kviečia įmones, studijų ir mokslo institucijas ruoštis būsimiems kvietimams, kurių bus net trys:
Kvietimas teikti paraiškas tema „Lazerinės komunikacijos tarp laivų sistema“. Vykdant operacijas jūroje, labai svarbu yra perduodamos informacijos saugumas ir greitis. Situacijose, kai yra draudžiama elektromagnetinė radijo bangų spinduliuotė, siekiant neatskleisti savo pozicijos, greitam informacijos apsikeitimui tarp laivų, jei operacinėje aplinkoje yra aptinkami radijo bangų trikdžiai, trukdantys perduoti informaciją tradicinėmis priemonėmis, yra naudojamas šviesos srautas ir Morzės abėcėlė. Nors šis metodas ir užtikrina informacijos saugumą, informacijos perdavimo greitis yra sąlyginai lėtas ir įtakojamas žmogiškojo faktoriaus.
Vienas iš būdų, siekiant sumažinti dabar naudojamos sistemos trūkumus ir padidinti informacijos perdavimo efektyvumą, yra sukurti lazerinės komunikacijos tarp laivų sistemą, sugebančią apsikeisti duomenimis tarp laivų, esant radijo tylai (draudžiama elektromagnetinė radijo bangų spinduliuotė) arba radijo bangų trikdymui aplinkoje. Įmonės bei mokslo ir studijų institucijos gali dalyvauti kvietime ir siūlyti savo sprendimus šios sistemos sukūrimui. Finansavimas skiriamas MTEP projektų veikloms, atitinkančioms MTEP projekto įgyvendinimo etapus nuo 2 iki 7.
Kvietimas teikti paraiškas tema „Radarų elektromagnetinio parašo nuskaitymo ir analizės sistema“. Vykdant operacijas jūroje ir siekiant visapusiškai įvertinti situaciją labai svarbu įvairiais sensoriais susidaryti kuo išsamesnį jūros paveikslą. Vienos iš daugelio priemonių, prisidedančių prie pilno jūrinio paveikslo sukūrimo, yra elektroninės paramos priemonės radarų signalams aptikti, ypač, kai siekiama sumažinti tikimybę būti aptiktiems patiems.
Įmonės bei mokslo ir studijų institucijos gali dalyvauti kvietime ir siūlyti savo sprendimus efektyvios radarų elektromagnetinio parašo nuskaitymo ir analizės sistemos sukūrimui. Finansavimas skiriamas MTEP projektų veikloms, atitinkančioms MTEP projekto įgyvendinimo etapus nuo 2 iki 7.
Kvietimas teikti paraiškas tema „Autonominių žemės ir oro sistemų vystymas“. Plėtojant sausumos ir oro pajėgumus, atsiranda poreikis diegti ateities technologijas, turinčias autonomines funkcijas – sistema, platforma ar kitas objektas turi gebėti atlikti užduotį, taikant kompiuterinį programavimą ir veikiant be nuolatinės arba su minimalia žmogaus intervencija. Finansavimas skiriamas MTEP projektų veikloms, atitinkančioms MTEP projekto įgyvendinimo etapus nuo 2 iki 6. Šiame kvietime pareiškėjai kviečiami siūlyti galimas plėtoti gynybos paskirties ar dvejopos paskirties inovatyvias autonominių žemės ir oro sistemų technologijas.
Projektai turi būti įgyvendinti per 36 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos,  o didžiausias galimas finansavimas – 300 tūkst. eurų.