Nacionalinė gynybos pramonės asociacija

Naujienos

Informaciniame renginyje Lietuvos verslo ir pramonės asociacijų atstovams buvo pristatyti krašto apsaugos sistemos įsigijimų planai

2018 gruodžio 18. / Vilnius, Lietuva

Š. m. gruodžio 17 d. Krašto apsaugos ministerija sukvietė Lietuvos verslo ir  pramonės asociacijų atstovus į informacinį renginį, kurio metu pristatė krašto apsaugos sistemos resursų prioretizavimo principus ir įsigijimų planus  ne tik trumpuoju (2019 m.) , bet ir ilguoju (2019 – 2028 m.)  laikotarpiu, viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės (PPP) projektų galimybę, dalyvavimo Europos gynybos fondo projektuose privalumus.
Prognozuojama, kad iki 2030 metų BVP skiriamas kariuomenei turėtų išaugti iki 2,5 % nuo BVP. 2019 – 2028 metų laikotarpiu planuojama tęsti jau pradėtus projektus ir pradėti vykdyti vidutinio nuotolio oro erdvės stebėjimo sistemų modernizavimą, logistinės įrangos atnaujinimą, įsigyti paieškos gelbėjimo ir teršalų likvidavimo įrangą, vidutinio nuotolio prieštankines sistemas, bepiločių orlaivių sistemas ir kovos su jais įrangą ir kt.
Verslo ir pramonės atstovams buvo pristatytas karinės technikos remonto koncepcijos projektas, išskirti numatomi remonto lygiai ir pasidalyta informacija, kur savo paslaugas galėtų teikti civilinis sektorius.
Susitikime Krašto apsaugos ministerijos atstovai pabrėžė, jog Europos Sąjunga pirmą kartą istorijoje skiria finansavimą gynybos tyrimų sričiai, kad ypatingai skatina bendradarbiavimą ir kooperavimąsi, taip pat yra skiriamas didelis dėmesys smulkiam ir vidutiniam verslui, kuris yra inovacijų ir netradicinių sprendimų turėtojas. Europos gynybos fondas suteikia unikalią galimybę mažoms šalims ir jų įmonėms įsitraukti į tarptautinius projektus, užmegzti naudingus ryšius su kitų šalių įmonėmis, o gerai pasirodžius įgyvendinant Europos gynybos fondo projektuose, ne tik išvystyti ar sukurti naują produktą, bet ir įsitraukti į stambesnių korporacijų tiekimo grandines.
Susitikime dalyvavo Lietuvos pramonės atstovai iš Nacionalinės gynybos pramonės asociacijos, Lietuvos gynybos fondo, Lietuvos statybininkų asociacijos, Lietuvos verslo konfederacijos bei Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos.