Nacionalinė gynybos pramonės asociacija

Naujienos

Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės plėtros 2018 – 2026 metais gairės

2018 birželio 24. / Vilnius, Lietuva

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija paskelbė Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės plėtros 2018 – 2026 metams gaires.
Šios gairės yra svarbiausių Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės raidą apibrėžiančių nuostatų visuma. Gairėmis nustatoma gynybos ir saugumo pramonės apibrėžtis, gynybos ir saugumo pramonės plėtros tikslai ir prioritetinės sritys, pagrindinės gynybos ir saugumo pramonės plėtros priemonės, atsakingų institucijų funkcijos.
Gairių tikslas – siekiant stiprinti šalies saugumą ir skatinti ekonominį augimą, galimai maksimaliai užtikrinti Lietuvos gynybinius poreikius, didinti Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės konkurencingumą, nustatyti gynybos ir saugumo pramonės prioritetines sritis, gynybos ir saugumo pramonės plėtros tikslus ir priemones.
Su visu dokumentu galima susipažinti čia: Gairės