Nacionalinė gynybos pramonės asociacija

Naujienos

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos ir Lietuvos gynybos pramonės atstovų susitikimas

2017 lapkričio 16. / Vilnius, Lietuva

Š. m. lapkričio 16 d. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijoje įvyko susitikimas su Lietuvos gynybos pramonės atstovais.
Renginio metu KAM viceministras Giedrimas Jeglinskas pristatė Krašto apsaugos sistemos įsigijimų reformą, kurios pagrindinis tikslas yra LK pajėgumų sustiprinimas, užtikrinant efektyvų karių poreikių įgyvendinimą per prioritetais grįstą investavimą, aiškią organizacinę struktūrą, strateginį planavimą bei skaidrų valdymą
Tuo pačiu viceministras pristatė 2018 m. veiklą pradedančią Gynybos resursų agentūrą, kuri ilgainiui turėtų tapti atsakinga už visus Krašto apsaugos sistemos įsigijimus (apie 95 proc., išskyrus mažos vertės).
Tolimesniuose pranešimuose KAM atsakingų departamentų – Pajėgumų planavimo, Logistikos, LK Materialinių resursų – atstovai pristatė plėtros prioritetus, įsigijimų planus ir pagrindinius projektus ginkluotės, infrastruktūros ir materialinio aprūpinimo srityse.

KAM atstovai pramonei buvo pasiūlyta aktyviau domėtis bei dalyvauti skelbiamuose ir planuojamuose konkursuose ne tik Lietuvoje, bet ir per NATO paramos ir pirkimų agentūros NSPA skelbiamus konkursus užsienio šalyse.
NATO paramos ir pirkimų agentūros svarbą pabrėžė ir VšĮ „Versli Lietuva“ eksporto departamento direktorius Aivaras Knieža. Pranešėjas nurodė bendradarbiavimo gynybos srityje galimybes bei suplanuotas VšĮ „Versli Lietuva“ veiklas, kuriomis bus siekiama didinti Lietuvos įmonių žinomumą užsienyje, ypatingai per NSPA agentūrą, tarptautines parodas ir kituose renginiuose.
Susitikimo pabaigoje KAM departamentų atstovai atsakė į gynybos pramonei aktualius klausimus.
(Giedrės Maksimovicz nuotraukos)