Nacionalinė gynybos pramonės asociacija

Naujienos

Nuoroda į Ekonomikos ir inovacijų ministerijos tinklapyje skelbiamus NATO konkursus

2020 liepos 7. / Vilnius, Lietuva

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 3 d. nutarimo Nr. 569 „ Dėl Lietuvos Respublikos patikimumo deklaracijų juridiniams asmenims, norintiems dalyvauti Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos konkursuose, išdavimo pagrindų įstatymo įgyvendinimo“ 8 punktu, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos tinklapyje yra pateikta nuoroda į paskelbtus NATO konkursus: https://eimin.lrv.lt/lt/ekonomikos-ir-inovaciju-ministerija/administracine-informacija/viesieji-pirkimai/r

Mūsų Asociacijos narius kviečiame sekti teikiamą informaciją.