Nacionalinė gynybos pramonės asociacija

Naujienos

Paskelbta 7,9 mlrd. Eur biudžeto Europos gynybos fondo pradžia

2021 liepos 6. / Vilnius, Lietuva

Europos Komisija paskelbė Europos gynybos fondo pradžią.  Šio fondo veikla skirta sustiprinti Europos Sąjungos gynybos pramonės konkurencingumą ir inovacijų potencialą bei didins ES strateginę autonomiją. Patvirtinus fondo darbo programą, ES gynybos pramonės atstovai – įmonės, mažos ir vidutinės įmonės, mokslo institucijos – netrukus galės teikti gynybos srities mokslinių tyrimų ir pajėgumų vystymo projektus pagal 23 temines sritis. 2021 m. pateiktiems projektams iš Europos gynybos fondo numatyta skirti 1,2 mlrd. Eur dotacijų. Iš viso 2021 – 2027 m. laikotarpiu Europos gynybos fondui numatytas 7,9 mlrd. Eur biudžetas.
Europos gynybos fondas (EGF) – tai naujoji ES iniciatyva, siekianti stiprinti novatorišką ir konkurencingą ES gynybos pramonę ir karinį bendradarbiavimą tarp 27 ES valstybių narių, mažinti gynybos pajėgumų dubliavimąsi ir fragmentaciją bei spartinti bendradarbiavimą mokslinių tyrimų srityje.
Fondo kvietimai teikti projektinius pasiūlymus planuojami kiekvienais metais. 2,7 mlrd. Eur bus skirti gynybos srities moksliniams tyrimams, o likusi 5,3 mlrd. Eur dalis – pajėgumų vystymo projektams. Europos gynybos fondas taip pat skatina mažas ir vidutines įmones (MVĮ) dalyvauti kuriant inovatyvius ateities gynybos sprendimus, todėl specialiai joms skirtas  atviras kvietimas be temos, kuriame numatyta 53,5 mln. Eur MVĮ konsorciumų pasiūlytų inovatyvių idėjų vystymui (iki 4 mln. Eur projektui).
Europos gynybos fondas skirtas remti bendrus mažiausiai trijų subjektų iš trijų skirtingų ES šalių mokslinių tyrimų ar pajėgumų vystymo projektus, kurie atitinka ES gynybos prioritetus, tuo tarpu teikti projektinius pasiūlymus dėl proveržio technologijų (angl. disruptive technologies) gali du subjektai iš dviejų skirtingų ES valstybių narių. Pastariesiems projektams bus skirta 4-8 proc. viso fondo biudžeto.
Šio fondo lėšomis finansuojama iki 100 proc. mokslinių tyrimų ir technologijų vystymo išlaidų, iki 55 proc. prototipų kūrimo išlaidų ir iki 80 proc. testavimo, sertifikavimo išlaidų.
2021 m. rugsėjo 15 d. Europos Komisijos organizuoja EGF informacinę dieną būsimiems pareiškėjams. EGF kvietimai bus atviri nuo rugsėjo 9 d. iki gruodžio 9 d. Visa kvietimų informacija čia.
Rengiantis EGF funkcionavimui, 2019 ir 2020 m. skelbti kvietimai teikti paraiškas pagal Europos gynybos pramonės plėtros programos (angl. European defence industrial development programme (EDIDP)) kvietimą. 2020 metais EDIDP  programoje buvo paskelbtas kvietimas 12 temų ir beveik 137 mln. Eurų finansavimą gavo 26 pareiškėjai, tarp jų – 6 projektai, kuriuose dalyvauja Lietuvos įmonės ir institucijos: UAB „Elsis PRO“, UAB „NRD CS“, UAB „Elsis“, o Baltijos pažangių technologijų institutas kartu su užsienio partnerių konsorciumu, gavo finansavimą net 3 projektams, vieną iš kurių, skirtą kibernetinių incidentų valdymui – koordinuoja, vienas iš partnerių yra UAB „NRD CS“.
UAB „Elsis PRO“ vykdys projektą, kuriame dirbtinio intelekto sprendimai bus panaudojami gynybos reikmėms – vertinant įvairias situacijas, priimant sprendimus ir optimizuojant planavimo procesą, o kitame projekte prisidės prie ateities artilerijos 155 mm sviedinių vystymo, taip pat prisijungs kuriant Europos kosmose esančių raketų ankstyvo perspėjimo sistemą; BPTI kartu su partneriais vystys ES oro pajėgumus, taip pat kurs naujos kartos nepilotuojamą oro sistemą (angl. Counter-Unmanned Air Systems (UASs)); UAB „Elsis“ kurs pažangų kosmoso valdymo ir kontrolės (angl. Command and control, C2) struktūrą, kurios pagalba bus apdorojami ir naudojami padėties kosmose (angl. Space situational awareness) duomenys tam, kad būtų gautas pilnas kosmoso vaizdas. Keletas iš šių projektų, kuriuose dalyvauja Lietuvos verslas ir mokslas, tiesiogiai prisidės prie ES saugumo ir gynybos politikos Nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo (PESCO) iškeltų iššūkių sprendimo.