Nacionalinė gynybos pramonės asociacija

Pranešimai spaudai

Nacionalinė gynybos pramonės asociacija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Ukrainos gynybos ir saugumo pramonės asociacija.

2016 vasario 5. / Vilnius, Lietuva

Pasirašydamos bendradarbiavimo sutartį Ukrainos ir Lietuvos gynybos pramonės asociacijos suvienija pastangas, siekdamos vystyti regioninį bendradarbiavimą per bendrų projektų ir kitų iniciatyvų skatinimą gynybos pramonės sektoriuje.

Lietuvos Nacionalinė gynybos pramonės asociacija įsikūrė 2015 gruodžio 17 d. Ji vienija pramonės ir mokslo organizacijas, kurios vysto bendrus projektus energetinio saugumo, bepiločių orlaivių, informacinių technologijų, paslaugų tiekimo ir gamybos srityse, skirtose valstybės saugumo užtikrinimui. Nacionalinė gynybos pramonės asociacija yra atvira visoms pramonės įmonėms ir mokslo institucijoms, teikiančioms aukščiausios kokybės produkciją, žinias ir paslaugas Lietuvos bei užsienio saugumo ir gynybos organizacijoms.

Ukrainos gynybos ir saugumo pramonės asociacija įkurta 2015 m. birželio mėnesį. Asociacijos pagrindinis tikslas yra remti Ukrainos gynybos pramonės vystymąsi. Asociacija siekia atitikti aukščiausius bendrus NATO ir Europos sąjungos standartus ir išvystyti kuo glaudesnį bendradarbiavimą su Europos ir Šiaurės Atlanto gynybos pramonės organizacijomis.

Ukrainos asociacijos vadovas Jevgenij Rakicki, pristatydamas savo asociaciją, minėjo, kad Ukrainos gynybos ir saugumo pramonės asociacija aktyviai dirba, kad užtikrintų gynybos technologijų ir gamybos tiekimo grandinę Baltijos – Adrijos – Juodosios jūros regione.

„Ukrainos ir Lietuvos gynybos pramonių vienijimasis skatina inovacijų, technologijų ir paslaugų tobulėjimą, o visa tai spartina lietuviško ir ukrainietiško verslo įsiliejimą į NATO ir Europos sąjungos tiekimo grandines. Šis žingsnis taip pat yra svarbus, Baltijos – Juodosios jūros regiono saugumo stiprinimui“, – susitikimo metu sakė NGPA prezidentas Julius Niedvaras.

Bendradarbiavimo sutartį pasirašė Ukrainos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos vadovas Jevgenij Rakicki ir Nacionalinės gynybos pramonės asociacijos prezidentas Julius Niedvaras