Nacionalinė gynybos pramonės asociacija

Naujienos

Vieninga informacinė platforma „Verslas prieš Covid-19″

2020 kovo 26. / Vilnius, Lietuva

Mūsų Asociacijos narius informuojame, kad šiuo metu verslumo ir eksporto skatinimo agentūra „Versli Lietuva“ veikia kaip ekspertinė koordinacinė grupė renkanti verslo pasiūlymus ir teikianti juos suinteresuotoms šalims – valstybės institucijoms bei viešai skelbia kitiems potencialiems užsakovams. Šiuo tikslu yra sukurta vieninga informacinė platforma www.verslaspriescovid19.lt, kurioje skelbiama ne tik informacija apie šiuo metu labiausiai rinkoje trūkstamas prekes, priemones, paslaugas, bet ir galinčių jas gaminti bei tiekti įmonių sąrašas (tik įmonės pavadinimas ir galimos tiekti prekės, paslaugos, viešai neatskleidžiant konkrečių gamybos pajėgumų).
Kviečiame teikti informaciją agentūrai „Versli Lietuva“ apie savo galimybes gaminti, tiekti reikiamas priemones bei siūlomą paramą. Vienas langelis verslui, norinčiam prisidėti kovojant su COVID-19, pasiekiamas internetiniu adresu www.verslaspriescovid19.lt